ศิลปวัฒนธรรม ปีที่6ฉบับที่10 ประจำเดือน สิงหาคม 2528
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่7ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2528
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่3 ประจำเดือน มกราคม 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่8ฉบับที่4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่9ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2530
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่9ฉบับที่10 ประจำเดือน สิงหาคม 2531
ชาวกรุง ปีที่ 19 เล่ม 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2512 -ภาพปก สุริยาภพ-
ชาวกรุง ปีที่ 18 เล่ม 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2512 -ภาพปก อนุราช-
ชาวกรุง ปีที่ 17 เล่ม 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2511 -ภาพปก กุเวรนุราช-
ชาวกรุง ปีที่ 16 เล่ม 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2510 -ภาพปก มงกุฎ-
ชาวกรุง ปีที่ 16 เล่ม 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2510 -ภาพปก นิลนนท์-
ชาวกรุง ปีที่ 18 เล่ม 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2512 -ภาพปก สัตรุด-
ชาวกรุง ปีที่ 18 เล่ม 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2512 -ภาพปก วิรุญมุข-
ชาวกรุง ปีที่ 17 เล่ม 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2511 -ภาพปก อสุรผัด-
เมเปิลแดง
เหตุเกิดบนแผ่นดิน
กลฆาตกรรม (They Do It With Mirror)
เทวนิยาย
ศาสนาเปรียบเทียบระหว่างพระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนา
นิพนธ์ต่างเรื่อง อำมาตย์ตรีพระธรรมนิเทศทวยหาญ
ประชุมนิพนธ์เกี่ยวกับตำนานทางพระพุทธศาสนา หนังสืออนุสรณ์ พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต)
ปรัชญา-ศาสนา ตะวันออก-ตะวันตก
ท่านบิ๊กคึกฤทธิ์สารพัดคุณธรรมเป็นมหาเทวดาองค์หนึ่ง-order 245679-
พรายสวาท
ลับสุดยอด กรุงเทพฯ เสรีไทยจากอังกฤษ กองกำลัง 136 รหัส:ขาว (Bangkok Top Secret)
โฆษณาไทยสมัยแรก (Advertising in Thailand)*หนังสือโดนน้ำ*
ปรัชยาไส้
ใกล้กระโปรงเอาไว้ให้อบอุ่น
พุทธวจนะในธรรมบท (The Buddha\'s Words in The Dhammapada)-ตีพิมพ์ด้วยสองภาษา ไทย-อังกฤษ-
กวีนิพนธ์ จูเลียต ซีซาร์ (Julius Caesar)-ตีพิมพ์ด้วยสองภาษา ไทย-อังกฤษ- *หนังสือชำรุด*
คนใช้
คุณค่าชีวิต
เดียวดายใต้เงาจันทร์ โก้วเล้งรำพัน
สืบประวัติชาติไทยน่านเจ้าอาณาจักรของใคร
สี่แยกความคิด
ปาฏิหารย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ
ผ้าผูกคอสีดำ
การต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์ไทย
รวมอมตะนิยายยาขอบ
คำบรรยายหลักพระพุทธศาสนาว่าด้วย วิชาที่บอกว่าอะไรเป็นอะไร -order 245671-
อินทรานุสรณ์ ที่ระลึก พระอินทรสมาจาร (หลวงปู่เงิน) มีอายุครบ 7 รอบ
แม่ (Mother สำนวนแปลของ จิตร ภูมิศักดิ์)
แม่ (Mother สำนวนแปลของ จิตร ภูมิศักดิ์) *พิมพ์ครั้งแรก*
พระนิพนธ์สมเด็จพระสังฆราช วัดเบญจมบพิตร แจกในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเ
ความเป็นมาของสถูปเจดีย์ในสยามประเทศ *พิมพ์ครั้งแรก*
ฮอนด้ามอเตอร์ การบริหาร บุคคล เครื่องยนต์ (Honda Motor The Men,The Management,The Machines)
สู่ฝันสนธยา (Needful Things) 2เล่มชุด-order 245666-
กว่าอารยธรรมจะรุ่ง
ชุดประดาน้ำและผีเสื้อ (Le Scaphandre Et Le Papillon)
ขวัญใจจอมขวานอัมสโลโปกาส (NADY THE LILY)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่