ไดเมนชั่น1
งู ของ วิมล ไทรนิ่มนวล
รวมเรื่องสั้นเพื่อครูชุดที่1 ตะวันฉายแสง (มีเรื่อง มอม ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในเล่ม)
พระนิพนธ์ต่างเรื่อง และ สยามูปสัมปทา จดหมายเหตุเรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี *หนังสือโดนน้ำ*
กษัตริย์วังหน้า พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว-order 245954-
อารมณ์ขัน200ปี
กลิ่นสีและกาวแป้ง
32ปีแห่งชีวิตนักปกครอง
โรงเรียนนักเลง
แม่มดแห่งหุบเขา *หนึ่งในแปดเรื่องสั้นชุด แผ่นดินอื่น-หนังสือรางวัลซีไรต์*
นี่มันต้องอย่างนี้
บุญเพรงพระหากสรรค์
แม่มดแห่งหุบเขา *หนึ่งในแปดเรื่องสั้นชุด แผ่นดินอื่น-หนังสือรางวัลซีไรต์*
100ดาวเปลือยโลก ภาพเปลือยซุปเปอร์สตาร์ที่เขย่าวงการฮอลลี่วู้ด
โมเดอร์นแมนฉบับพิเศษ ผู้หญิงรอบโลก
ตัณหา2 ชุด ตัณหาดารา
สารพันปัญหาเล่ม2 โดย สีเสียด
ลิเกเปื้อนยิ้ม (คณะนายต่วย) *หนังสือโดนน้ำ*
คอนกรีต เล่มแรก มกราคม 2531
หนังสือโป๊
แลหลังจีน
สยามแห่งความหลัง
ชุมนุมนิยายชีวิต7เรื่อง ของนายหยุด แสงอุทัย -order 245937-
คีตาญชลี
กรุงเทพฯในอดีต
ไตรภาคีคำฉันท์ *ได้รับรางวัลชั้นที่1ในการประกวดวรรณกรรมไทย ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด*
ถาม-ตอบ ตรงไปตรงมา เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน
ตำนานประวัติศาสตร์กับการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
แววตะวันวาดฟ้า
นักการเมืองเอยจะบอกให้
ยอดขุนพลผู้พลิกแผ่นดินเล่ม1
ป้าจุ๊อยากเล่า
ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก
นานาสังวาส
เวลาในขวดแก้ว
ชีวิตรักนักประพันธ์
คู่มือภาษาไทย-มะลายู สำเนียงภาษากลาง ปีนัง สิงคโปร์ กับสำเนียงมะลายูพื้นบ้านใน ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
ชีวประวัติเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ 93 เจ้าพระยา
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 4 ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 8 โบราณสถานและอนุสาวรีย์กรุงรัตนโกสินทร์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 4 วัดสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์
ศิลปวัฒนธรรมไทยเล่มที่ 4 วัดสำคัญกรุงรัตนโกสินทร์
ประวัติยอดขุนพล จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ตัณหานักบุญ(2เล่มชุด)
--สั่งซื้อแล้วรอชำระเงิน--ตัณหานักบุญ (5เล่มครบชุด)
จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์
ผิวบุปผา (Skin Flowers) และเรื่องสั้นอื่นๆ *หนังสือโดนน้ำเล็กน้อย*
วิกฤตการณ์ทางเอกลักษณ์ บันทึกของคนรุ่นใหม่
ครอบครัวน่ารัก (All-of-a-kind Family)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่