เรื่องสั้นตัวอย่าง ของ เจือ สตะเวทิน
ชีวิตไทย
เอกสารของ เฮนรี่ เบอร์นี่ เล่ม๑ (The Burney Papers)
วิจิตรวรรณกรรม ชุด เมื่อข้าพเจ้าหนีเมีย
พรุ่งนี้จะรดน้ำศพ
จิตา (2เล่มชุด) -พร้อมลายเซ็นต์ ทมยันตี-
โขนถอดหัว
คันฉ่องส่องเจ้า
ลอกคราบสังคมเพื่อครู
16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว พร้อมโปสเตอร์ 8 แผ่น
ละครแห่งชีวิต *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ซุปเปอร์แมนฉบับสมบูรณ์ (Superman) *หนังสือโดนน้ำ*
80วันรอบโลก (ROUND THE WORLD IN EIGHTY DAYS) สำนวนของ สุคนธ์ แคแสด
หนังสือแปลชุดเสรีภาพ เล่มที่ 10 โธมัส อัลวา เอดิสัน (The Story of Thomas Alva Edison)
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค๒๒
ชาติอยู่เหนือสิ่งใด+ข้าพเจ้ากับกันยายนทมิฬในประเทศไทย หนังสืออนุสรณ์ พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์
อิทธิพลของอาวุธ
พุทธศาสนิกกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
ดุริยสาส์น หนังสืออนุสรณ์ นายมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ
ตาคลีน้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้
โทษฐานที่รู้จักกัน *พิมพ์ครั้งแรก*
คนเขียนหนังสือ
แบบหัดอ่านหนังสือไทยชั้นประถมปีที่1 เล่ม1-order 246370-
นิทานร้อยบรรทัดเล่ม 1 เรื่อง บ้านที่น่าอยู่ ตอนที่ 1 ชั้นประถมปีที่ 2-order 246370-
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 เล่ม2 (มานี-มานะ)
แบบเรียนสังคมศึกษา วิชาภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมปีที่7
แบบเรียนกวีนิพนธ์ นิทราชาคริต พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่5
แบบเรียนภาษาไทยเล่ม3ชั้นประถมปีที่5
กามนิต (ภาคพื้นดิน) *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* -หนังสือโดนน้ำ-
หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ ตะเลงพ่าย พร้อมคำอธิบายศัพท์
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง วาสิฏฐี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 **หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน**
แบบเรียนวรรณคดีไทย เรื่องราชาธิราช ตอน ศึกพระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง
เลขคณิตชั้นประถมปีที่ 4
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 เล่ม1 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 เล่ม1 (มานี-มานะ)
จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยามของบาทหลวงตาชารด์
หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับมัธยมศึกษา เรื่องเจ้าพระยาที่รัก
บทละครพูดคำกลอนพระร่วง
สาวิตรี
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เรื่อง เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่5
บ้านไร่ของไพฑูรย์
ภูมิปัญญาไทยในภาษา
หนังสือประกอบการเรียนหมวดวิชาสังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
พงศาวดารโยนก
รถรางคันนั้นชื่อปรารถนา (A Streetcar Named Desire)
ชีวิตและงานของ จอมพลถนอม กิตติขจร
เปิดหน้ากากซี.ไอ.เอ.
แซมไวท์ใต้ธงสยาม (Siamese White)
ขุนทอง เจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง (หนังสือรางวัลซีไรต์ พ.ศ.2524)
รู้ไว้ใช่ฆ่า

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่