สิ่งแรกในเมืองไทย เล่ม2
บูชิโด (Bushido)
ตีโต้ ผู้เผด็จการแคระ
ลิงคอล์น มหาบุรุษ (Lincoln the Unknown)
เวทีชีวิต-ภาคสมบูรณ์ (Return to Peyton Place)
เดกาเมรอน นิยายร้อยเรื่อง ฉบับสมบูรณ์ (The Decameron)
ห้องสมุดชุดที่หนึ่ง-สอง (2เล่มชุด)
จาณักยะ ปราชญ์ใหญ่แห่งชมพูทวีป
การสืบสวนคดีลึกลับของ สารวัตรโจเซฟ เฟรนช์ แห่งสก๊อตแลนด์ยาร์ด
แบบสอนอ่านวิทยาศาสตร์เบื้องต้นชั้นประถมปีที่1-order 248127-
วันขึ้นปีใหม่
สุริยานคร (THE NAKED SUN)-order 248135-
ไอเซนเฮาว์ ฉบับสมบูรณ์
ที่ระลึกพิธีเปิดห้องสมุดดนตรี ทูลกระหม่อมสิรินธร 3 มิถุนายน 2537
หนังสือชุดห้องสมุด ชุดที่1 เล่มที่2 ผจญทะเล (Two Years Before The Mast)
เที่ยวท่องห้องสมุด
ห้องสมุดอลเวง (The Mariah Delany Lending Library Disaster)
บันไดเข้าถึงศิลป
แบบเรียนประถมศึกษา ชุดอ่านภาษาไทย บันไดก้าวหน้า เล่ม1ตอนกลาง เที่ยวรถไฟต้นทาง
ศรีอุปนิษัท คัมภีร์โบราณ5,000ปีที่นำมาใช้แก้ปัญหาปัจจุบันได้ดี
บันไดแห่งความรัก
พยานใบ้ (The Dumb Witness)
แผนสังหารบนรถด่วน / ฆาตกรรมรถไฟVIP (Murder on The Orient Express)
ปัญญาจากจีน
บุกบาดาล (A Journey to The Centre of The Earth) -สำนวนของ บุญเนื่อง-
หลายเรื่องหลายรส หนังสืออนุสรณ์ นายอิสระ เปล่งวานิช
โอลด์ เยลเลอร์ คู่หูสี่ขาผู้สัตย์ซื่อ (Old Yeller)
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษา ชีวิตแห่งละคร
สาวิตรี
อัตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน
นิราศเกาหลี
หนังสืออ่านภาษาไทย เรื่องเทศนาเสือป่า
เงาะป่า
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง เวนิสวานิช (The Merchant of Venice)
ชอง
หนังสืออ่านเพิ่มเติมประโยคประถมศึกษาตอนปลาย สมบัติผู้ดี หรือ สมบัติของผู้ดี
หนังสือส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษา เรื่อง หนุ่มชาวนา
บทละครเรื่อง ระเด่นลันได
ประเพณีชอง ประเพณีของบรรพบุรุษที่เป็นเจ้าของแผ่นดินภาคตะวันออก
อารยธรรม ชอง จันทบุรี,อาณาจักรจันทบูร เมืองเพนียด
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3 เล่ม2 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4 เล่ม2 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 เล่ม1 (มานี-มานะ) *หนังสือโดนน้ำ*
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6 เล่ม2 (มานี-มานะ)
หนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5 เล่ม1 (มานี-มานะ)
แบบหัดอ่านหนังสือไทยชั้นประถมปีที่1 เล่ม3
หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ เรื่องลิลิตพระลอ *ได้รับการยกย่องให้เป็น ยอดแห่งลิลิต*
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง วาสิฏฐี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
หนังสืออ่านประกอบมัธยมปีที่1 สังข์ทอง ตอนเลือกคู่และหาปลาหาเนื้อ
บทอาขยานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่6

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sitemap หมวดหมู่