พุทธวจนะในธรรมบท (The Buddha\'s Words in The Dhammapada)-ตีพิมพ์ด้วยสองภาษา ไทย-อังกฤษ-
สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา *หนังสือเล่มแรกของ สำนักพิมพ์ ปาสิโก้ (พาสิโก)*
หนังสือโป๊
โลกละคร
ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ (The Lord of The Rings) *3เล่มครบชุด พิมพ์ครั้งแรก*-order249356-
เมดอินเรือรบ
เวลา *หนังสือรางวัลซีไรต์*
คำพิพากษา *หนังสือรางวัลซีไรท์*
ประชุมปาฐกถาและคำอภิปรายของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช พ.ศ.2489-2509
ซีโร่ (Zero)
ความมืด (Darkness)
โฉมโฉด (Black Widow)
วรรณกรรมเอกของจีนประกอบภาพชุด ไซฮั่น *20เล่มครบชุด*
ชีวิตนายพล , งานใต้ดินของพันเอกโยธี เล่ม1-2 (3เล่มชุด) พร้อมกล่องแข็ง
I.S. Song Hits YEARBOOK \'74,\'75,\'76,\'77,\'78 (5เล่มชุด)
ต่วย\'ตูน ปีที่ 2 เล่มที่ 2
สมัคร สุนทรเวช กับงานเขียนในต่วย\'ตูน 7เล่ม
ต่วย\'ตูนและขำขันชุด3
ต่วย\'ตูนและขำขันเล่ม8
ต่วย\'ตูนและขำขันเล่ม12
การ์ตูนนรก (THE CARTOONIST)
ต่วยตูนพิเศษ ฉบับขึ้นรอบปีที่สอง (ปีที่2 เล่ม1)
ต่วยตูนพิเศษ ฉบับรับฤดูร้อน 16 (ปีที่2 เล่ม8)
หนังสือชุดภาพและการ์ตูนของคุรุสภาเรื่อง ลูกสาวเศรษฐี และ วิริยบัณฑิต
ต่วย\'ตูน ปีที่38 เล่มที่16 ไปดูใจครั้งสุดท้ายของ \'รงค์ วงษ์สวรรค์
ต่วย\'ตูน ปีที่ 2 ฉบับที่4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2515
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน ตุลาคม 2533
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน พฤศจิกายน 2533
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน ธันวาคม 2533
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน มีนาคม 2534
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน เมษายน 2534
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน กันยายน 2534
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน มกราคม 2535
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน เมษายน 2535
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน กันยายน 2535
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน ตุลาคม 2535
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน มีนาคม 2536
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน มิถุนายน 2536
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน พฤศจิกายน 2530
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน มีนาคม 2531
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน พฤษภาคม 2531
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน สิงหาคม 2531
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน พฤศจิกายน 2531
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน ตุลาคม 2531
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน มกราคม 2532
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน มิถุนายน 2532
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน ตุลาคม 2532
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน ธันวาคม 2532
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน มกราคม 2533
ต่วย\'ตูนพิเศษ เดือน กุมภาพันธ์ 2533

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่