ลูกรัก-คู่รัก (Sons and Lovers) *100 Best Books of All Time*
คดีแรกของปัวโรท์ (The Mysterious Affair at Styles) *หนังสือดีในรอบศตวรรษ*
เงามฤตยู (Silent Spring) *หนังสือแห่งศตวรรษ/Books of the Century*
อยู่อย่างรักธรรมชาติ *หนังสือดีวิทยาศาสตร์ ๘๘ เล่ม*
เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ ตอน ในเมืองแร่มีนิยาย *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
บทละคอนพูดคำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* และ เรื่องท้าวแสนปม
นิทานโบราณคดี (บางเรื่อง) ฉบับนักเรียน **หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน**
ลูกอีสาน *หนังสือรางวัลซีไรท์ , หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
พระราชพิธีสิบสองเดือน *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ดับเทวดา
มหัศจรรย์ทางจิต (2เล่มชุด)
เรื่องสบาย..สบาย
แผนผยอง (You\'ve Got It Coming)
ถ้ารักก็บอก
หลายรักของโดบี้ (The Many Loves of Dobie Gillis)
หุนหันพลันฆ่า
รายาแห่งทะเล
หยาดฝน
กุหลาบโรย (The Withering of a Rose)
เหยื่อมายา (CAT\'S PREY)
ชบาโรยที่บ้านไร่
ปลายทางที่สายรุ้ง (A Little Love)
ประชุมพงศาวดารภาคที่77 ประวัติศาสตร์ยูนนานและทางไมตรีกับจีน อนุสรณ์ ขุนเจริญประศาสน์
รายงานการวิจัย ทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภชเรื่อง รำไทยในศตวรรษที่๒แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พ่อผู้เป็นที่รักของเรา เฉลิมศกสังฆภาพ สุวรรณสมโภชพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ประชุมบทกวีนิพนธ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์๒๐๐ปี
ชีวประวัติเจ้าพระยากรุงรัตนโกสินทร์ 93 เจ้าพระยา *หนังสือโดนน้ำ*
ไม้ประดับในเมืองไทย วารสารของสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยฉบับพิเศษ ๒๐๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
สมุดภาพ กองทัพบก The Royal Thai Army
อ่านคนจากดวงดาว (Sun Signs)
ความรักของแม่ในวรรณคดี , ตำรายาวิเศษ ตำรายาบางขนาน และตำรายาแก้ขัด
ตำรายุทธศิลป์
ย่ำแดนมังกร
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 3 รอบ
ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ ธ.ค.11-พ.ย.12
รอยพระยุคลบาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทูลกระหม่อมน้อยของเรา
สมเด็จฯ / ประยุทธ สิทธิพันธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยือนประเทศอิตาลี
ช่างทอ ร้อยใจ เทิดไท้ ๗๒ พรรษา
ติโต (Tito)
หนี้แห่งความรัก (2เล่มชุด)
มาลีโรย (2เล่มชุด)
ยอดดรุณี (2เล่มจบ)
รอก่อนที่รัก
เดนคน
ความผิดครั้งแรก
นิกกับพิม
หนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาไทย เรื่อง เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่5
ฤทธีราชินีสาว

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่