คฤหาสน์นรก (The Amityville Horror) -order 160358-01-
เห็นจะเป็นเพราะรักดอกกระมัง
ความลับของเด็กสาว (Ophelia Speaks)
หมอสาวใจเพชร (Nothing Lasts Forever)
สันดานรัฐมนตรี ป.ม.
ดอกเตอร์ครก / ไมตรี ลิมปิชาติ
นี่มันต้องอย่างนี้
แหวกฟ้าคว้าดอน
ณ ที่นั้นมีดาวเหนือ
เคหาสน์ดาว
จ่าดาวเหนือมฤตยูนำวิถี
ประวัติ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตฉบับสมบูรณ์ และ ใต้สามัญสำนึก อนุสรณ์ ผศ.อำนวย หุนสวัสดิ์
ลิลิตพงศาวดารเหนือ อนุสรณ์ นายชัยธวัช เภกะนันทน์
ท่านผู้ให้แสงสว่าง ธมฺมวิตกฺโกภิกฺขุ พระยานรรัตนราชมานิต อนุสรณ์ ร้อยตรีวงศ์ ศรีรับสุข
ผู้ชนะที่ลาดหญ้า
สาวทรงเสน่ห์ (State Fair) *ตำหนิ*
รัฐบุรุษร่างเล็กผู้ยิ่งใหญ่ เติ้งเสี่ยวผิง
เมืองไทยไม่ใช่ของคุณคนเดียว
ดาบสองมือ
คนพันธุ์เถื่อน (พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ชั่วครบชุด)
ตะตั้งเทิ้งตั้ง
ศิลปวัตถุในประเทศไทย
เที่ยวชมศิลปะยุโรป กับ น.ณ ปากน้ำ
สิ่งแรกในเมืองไทย เล่ม1-3 (3เล่มชุด) *พิมพ์ครั้งแรก*
พุทธประวัติที่ค้นพบใหม่
อิเหนา สำนวนร้อยแก้ว
ชุมนุมนิทาน
เพชรตัดเพชร (The Matarese Circle) -order 251787-
คนเหมือง (Mine Boy)
รวมนวนิยาย5เรื่อง ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ชุด5 ลูกทาสในเรือนเบี้ย และอื่นๆ
รวมนวนิยาย5เรื่อง ของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ชุด6 ผู้ชนะเลิศ และอื่นๆ
สามอนงค์
จารึกในดวงใจ
เสื้อสีฟ้า
สุดยอดแห่งนักขาย (The Greatest Salesman in The World) -จำหน่ายแล้ว-
ขัตติยา (2 เล่มชุด)
มัตติกา (2 เล่มชุด)
ทิวาสวาท
ประตูสีเทา
เพชรพระอุมา -ภาคแรก ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก 22 เล่มชุด-
อีสา (2เล่มชุด) / สีฟ้า (หม่อมหลวงศรีฟ้า (ลดาวัลย์) มหาวรรณ ศิลปินแห่งชาติ)
ยักษ์สุข , สุริยา ลูกทุ่ง
กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา
กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา (Phra Chai Suriya) ฉบับ 4 ภาษา
ค่าของชีวิตสาว
กุมารีรัตน์
งานกับคุณค่าของชีวิต
ตุ๋นแหลก (The Vulnerable Americans)
กลวิธีเลือกตั้ง
เกี้ยซุงฮวดไช้ (ลูกหลานกตัญญูโชคดี) -พิมพ์ครั้งแรก-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่