ปาจารยสารปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2526 anti-nuclear
ปาจารยสารปีที่ 17 ฉบับที่ 3
ต่วย\'ตูนฉบับรวมชุด ลำดับที่8 อารยธรรมดึกดำบรรพ์
ต่วย\'ตูนฉบับรวมชุด ลำดับที่13 ปฐพีมังกรของฮ่องเต้
ต่วย\'ตูนฉบับรวมชุด ลำดับที่10 โลกเร้นลับเหนือการพิสูจน์
ต่วย\'ตูนฉบับรวมชุด ลำดับที่9 ขุมทรัพย์สิบทิศ
เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น
ก้าวหน้า Progress ปีที่9 ฉบับที่166 ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2506
เด็กก้าวหน้า Progress Magazine เล่ม 92 ฉบับวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2511
หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา ชุด หุ่นยนต์ปราบมลพิษ เรื่องที่2 ยานต่างดาว
ไม่เป็นไรลืมเสียเถิด และ ออมไว้ไม่ขัดสน
หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา ชุด หุ่นยนต์ปราบมลพิษ เรื่องที่1 หุ่นยนต์จอมฉลาด
100ชีวิตบนเส้นทางมาเฟีย ฉบับที่17
หนังสือที่ระลึกในงานเปิดอนุสาวรีย์สุนทรภู่ จินตกวีเอกของชาติไทย
ของเล่นของโลก (The world of Toys)
แค้น (The Sackett Brand)
ขลุ่ยประกาศิต(6เล่มชุด)
เพชฌฆาตสายฟ้า(4เล่มชุด)
อสูรมหากาฬ (3เล่มชุด)
นางพญากาลี(3เล่มชุด)
เทพพิสดาร(3เล่มชุด)
อสูรผยอง
ขุมทองแดนทมิฬ(4เล่มชุด)
ดาบจอมภพ(4เล่มชุด)
วีรบุรุษหุ่น(3เล่มชุด)
ธวัชมังกรสยองขวัญ(4เล่มชุด)
วีรบุรุษเสเพล(4เล่มชุด)
อสูรอสรพิษ (4เล่มชุด)
ประวัติเหมา เซ ตุง บิดาของจีนแดง
ชุดผจญภัยตามใจเลือก44-ทะเลทรายสยองขวัญ (Terror in Australia)
หลอน รวมเรื่องสั้นสยองขวัญ
รำเพย รวมเรื่องสั้นสรรแล้ว
เรื่องสั้นชุดสยองขวัญ (3เล่มชุด)
การ์ตูน สยองขวัญ อันดับ 91
มิติพิศวงเล่ม2 ปริศนาชั่วนิรันดร์
นิตยสารชายหญิง เล่ม3
Holiday Time in Thailand (อสท.ภาคภาษาอังกฤษ) Vol.5 No.4 Oct.-Dec. 1964
วารสารวัฒนธรรมไทย ปีที่2ฉบับที่12 กุมภาพันธ์ 2506
ประวัติการของจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)
ราชสกุลกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์เอก พระยายอดเมืองขวาง
เทอดพระเกียรติ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
เกล็ดการเมืองบางเรื่อง ของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับ ข้าพเจ้า
วอเตอร์ลูของจอมพลแปลก
ประวัติการของ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี(4เล่มชุด)
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
นิยายพื้นบ้านของไทย
กถาสริตสาคร (สาครเป็นที่รวมกระแสนิยาย) กถาบิฐ และ กถามุข
กำนันทมิฬ (2เล่มชุด)
ราชินีสีทอง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่