นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่18 ฉบับที่ 36 ประจำวันศุกร์ 1 กันยายน 2510 ปก วรรณา แสงจันทร์ทิพย์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่14 ฉบับที่13 ประจำวันอาทิตย์ 15 เมษายน 2505 ปก โสภิดา บุนนาค
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่17 ฉบับที่ 32 ประจำวันศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2509 ปก กิ่งกมล อุบลรักษ์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่16 ฉบับที่37 ประจำวันอาทิตย์ 9 กันยายน 2505 ปก รัชนี จันทรังษี
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่15 ฉบับที่ 5 ประจำวันศุกร์ 7 กุมภาพันธ์ 2507 ปก บุษกร สาครรัตน์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่14 ฉบับที่16 ประจำวันอาทิตย์ 21 เมษายน 2506 ปก วรรณา แสงจันทร์ทิพย์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่14 ฉบับที่18 ประจำวันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2506 ปก อุษา อัจฉรานิมิตร
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่16 ฉบับที่10 ประจำวันศุกร์ 12 มีนาคม 2508 ปก เมตตา รุ่งรัตน์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่16 ฉบับที่37 ประจำวันอาทิตย์ 12 กันยายน 2508 ปก โสภา สถาพร
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่16 ฉบับที่39 ประจำวันอาทิตย์ 29 กันยายน 2508 ปก ไซร่า บานู
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่15 ฉบับที่37 ประจำวันศุกร์ 18 กันยายน 2507 ปก เมตตา รุ่งรัตน์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่15 ฉบับที่44 ประจำวันศุกร์ 16 ตุลาคม 2507 ปก ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่18 ฉบับที่10 ประจำวันศุกร์ 3 มีนาคม 2510 ปก โสภา สถาพร
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่15 ฉบับที่ 8 ประจำวันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2507 ปก เอื้อมเดือน อัษฎา
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่14 ฉบับที่35 ประจำวันอาทิตย์ 6 สิงหาคม 2506 ปก บุศรา นฤมิต
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่19 ฉบับที่28 ประจำวันศุกร์ 5 กรกฎาคม 2511 ปก ศศิธร เพชรรุ่ง
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่13 ฉบับที่44 ประจำวันอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2505 ปก เจ้าฟ้าหญิงสองพระองค์
ดรุณี Lady Magazine ปีที่ 15 ฉบับที่ 1080 วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2511 ปก แก่นใจ มีนะกนิษฐ์
ดรุณี Lady Magazine ปีที่ 16 ฉบับที่ 1130 วันจันทร์ที่ 10 พ.ย. 2512 ปก สมบัติ - เยาวเรศ
แสนสุข ปีที่1 ฉบับที่4 วันที่ 27 ส.ค. 2514 ปก เพชรา เชาวราษฎร์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่19 ฉบับที่14 ประจำวันศุกร์ที่ 29 มี.ค. 2511 ปก อรัญญา นามวงศ์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่16 ฉบับที่38 ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ย. 2508 ปก ภาวนา ชนะจิต-กุมารทอง
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่19 ฉบับที่20 ประจำวันศุกร์ที่ 10 พ.ค. 2511 เนาวรัตน์ วัชรา - เกชา เปลี่ยนวิถี
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่20 ฉบับที่3 ประจำวันศุกร์ที่ 10 ม.ค. 2512 ปก อรัญญา นามวงศ์
นิตยสาร ผดุงศิลป์ ปีที่20 ฉบับที่15 ประจำวันศุกร์ที่ 4 เม.ย. 2512 ปก เมตตา รุ่งรัตน์
จดหมายจากเมืองไทย -หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน/วรรณกรรมแห่งชาติ-*2เล่มชุด*
ตำรวจธุดงค์
สังข์ทอง
คนขี้เล่น *หนังสือโดนน้ำ*
นิกกับพิม
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกฯ ชีวิตและงาน
ไอ้ค่อม
ความคิดจับฉ่าย
อัตตสิกขา ศาสตร์แห่งการรู้จักตัวเอง (Beyond The Super Concious Mind)
นักเรียนเก่าอเมริกรง
หัวเราะใต้น้ำ
ปีเตอร์ สไตวีซังท์ เด็กผู้สร้างกรุงนิวยอร์ค (Peter Stuyvesant)
สุภาษิต คำพังเพย และคำโคลง คติเตือนใจ
วงเวียนโลกีย์ (The Bitch)
รวมเรื่องสั้นชุด เขาคือใคร
ครูถิ่นอันธพาล
พระราชกรัณยานุสร และ เรื่องนางนพมาศ หรือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
กฎแห่งกรรม ชุดสิ้นเวร
ก่อนที่เขาจะเป็นบ้า
รักของโอนาสซิส
สู่อ้อมแขนแผ่นดินลานนา *หนังสือเล่มแรกของ สำนักพิมพ์ ปาสิโก้ (พาสิโก)*
คำกลอนสุนทรภู่ สุภาษิตสอนชายหญิง
ปีกทอง
เพชฌฆาตปีกทอง
ความรู้เรื่องจีนจากผู้เฒ่า

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่