คนใหม่ (The New You)
ไก๊ด์พเนจรตอนที่หนึ่ง-ไก๊ด์ผีพเนจร
แหม่มบ้านไร่
แหม่มมหากาฬ
ไก๊ด์บางกอก เล่ม5
ไก๊ด์บางกอก เล่ม4
แหกคอกเขียว
เสน่หาห้าแต้ม
สยามรำลึก
เมืองไทยในอดีต
แลหลังบางกอก
สยามยุคเก่า
เมืองไทยสมัยก่อน
ลูกเล็กๆ
สเปคตรัม9 สุดสิ้นกลิ่นน้ำนม (Childhood\'s End)
ปราบจารกรรมOSS117 ตอน เกลือเป็นหนอน (OSS 117 Franchit Le Canal)
สิงห์เกรียงไกร OSS.117 ตอน หนอนบ่อนไส้ (O.S.S. 117 Rentre Dans La Danse)
เหยื่ออดีต (Time Bomb)
กงเกวียน (Ziska)
ไอ้หมาวัด (Temple Dogs)
ดาหลัง
นิบาตชาดก เล่ม 22 เวสสันดรชาดก ในมหานิบาต (ไม่มีปกหน้า-หลัง)
พระพุทธปฏิภาน อนุสรณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัติยนารี
ปัญญาสชาดก ภาคที่11 ประชุมนิทานในประเทศนี้แต่โบราณ
จดหมายเหตุเรื่องรับพระยาเศวตกุญชร ช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลที่ 2 เมื่อปีวอก พ.ศ.2355
ปัญหาพระยามิลินท์ เล่ม ๑ ตอน มิลินทปัญหา อนุสรณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง
เรื่องราชาภิเษก อนุสรณ์ หม่อมเจ้าหญิงเม้า ทองแถม
ถังซำจั๋ง จดหมายเหตุการเดินทางสู่ดินแดนตะวันตกของมหาราชวงศ์ถัง
เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ ภาคต้น อนุสรณ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช
บทลครเรื่องพระสมุท อนุสรณ์ หม่อมช้อย กัลยาณะวงศ์ ณ กรุงเทพ
บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม1-5 *พิมพ์ครั้งแรก*
รักสวย-รักศิลป์
หนังสือเล่มเล็ก:โมฮิแคนคนสุดท้าย (The Last of The Mohicans)
หนังสือเล่มเล็ก:บุกแผ่นดินใหม่ (The Oregon Trail)
พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ (The Wonderful Wizard of OZ)*หนังสือดีในรอบศตวรรษ*
เมืองมดแดง
ห้าใบเถา (All of a Kind Family)
ผีเสื้อและดอกไม้ -หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน/วรรณกรรมแห่งชาติ-
ผจญภัยลึกลับตอนปราสาทลึกลับ (The Secret of Moon Castle)
ปลาวาฬของน้อย *หนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม* -พิมพ์ครั้งแรก-
บันทึกของผม
พรานน้อยนูกิ (Nuki)
สร้อยทอง *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
กาลครั้งหนึ่ง (Time And Again Stories)
หนังสือในชุดนาร์เนียร์-ตู้พิศวง (The Lion, The Witch and The Wardrobe)
หญิงสาวกับต่างหูมุก (Girl wiht a Pearl Earring) *หนังสือโดนน้ำ*
เจไมมา เจ รักของฉันพร่องมันเนย (Jemima J)
ผู้ชายที่หลงรักตัวเลข (The Man Who Loved Only Numbers)
เงาล่ามรณะ (The Partner)
มณีหยาดฟ้า (The Princess)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่