นิตยสารศิลปากร ปีที่13 เล่ม2
นิตยสารศิลปากร ปีที่23 เล่ม3
นิตยสารศิลปากร ปีที่14 เล่ม2 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2513
นิตยสารศิลปากร ปีที่36 เล่ม4
นิตยสารศิลปากร ปีที่27 เล่ม6
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม พ.ศ.2519)
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม พ.ศ.2518)
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (มกราคม พ.ศ.2516)
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม พ.ศ.2515)
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (กรกฏาคม พ.ศ.2515)
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2515
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ.2512)
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม-สิงหาคม-กันยายน พ.ศ.2512)
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ฉบับ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (เมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2511)
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.2510)
วารสารวัฒนธรรมไทย ปีที่3ฉบับที่2 เมษายน 2506
วารสารเอกลักษณ์ไทย ปีที่1ฉบับที่5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2520
วารสารมรดก HERITAGE ฉบับที่7
THE AMERICAN HERITAGE DICTIONARY
โลกหนังสือ ปีที่ 4 เล่ม 4 ก.สุรางคนางค์
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่1 ฉบับปฐมฤกษ์ 2535
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่1 ฉบับ2 เดือนกรกฎาคม 2535
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่2 ฉบับ13 เดือนมิถุนายน 2536
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่2 ฉบับ21 เดือนกุมภาพันธ์ 2537
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่2 ฉบับ22 เดือนมีนาคม 2537
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่2 ฉบับ23 เดือนเมษายน 2537
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่2 ฉบับ24 เดือนเมษายน 2537
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่3 ฉบับ26 เดือนกรกฎาคม 2537
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่3 ฉบับ27 เดือนสิงหาคม 2537
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่3 ฉบับ28 เดือนกันยายน 2537
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่3 ฉบับ29 เดือนตุลาคม 2537
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่3 ฉบับ30 เดือนพฤศจิกายน 2537
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่3 ฉบับ32 เดือนมกราคม 2538
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่3 ฉบับ38 เดือนกุมภาพันธ์ 2538
ปาจารยสารปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-พฤษภาคม 2524
ปาจารยสารปีที่ 8 ฉบับที่ 3 มิถุนายน-กรกฎาคม 2524
ปาจารยสารปีที่ 8 ฉบับที่ 4 สิงหาคม-กันยายน 2524
ปาจารยสารปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2525 คนหนุ่มสาวกับการแสวงหา
วารสาร ชนวน ปีที่2 ฉบับที่25 ปักษ์แรก มกราคม 2519
วารสาร ชนวน ปีที่2 ฉบับที่26 ปักษ์หลัง มกราคม 2519
ก้าวหน้า Progress ปีที่8 ฉบับที่138 ฉบับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2505
ก้าวหน้า Progress ปีที่8 ฉบับที่142 ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2505
ก้าวหน้า Progress ปีที่14 ฉบับที่287 ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2511
ก้าวหน้า Progress ปีที่14 ฉบับที่267 ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2510
ก้าวหน้า Progress ปีที่15 ฉบับที่318 ฉบับวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2512
โนเบิล เฮ้าส์ (Noble House) 3เล่มชุด
โนเบิล เฮ้าส์ (Noble House) 3เล่มชุด
นิตยสาร คอลเล็คชั่น แอนด์ เฮ้าส์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 พ.ศ.2534

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sitemap หมวดหมู่