ผีเพลง ดนตรีขบถที่เปลี่ยนแปลงโลก *พิมพ์ครั้งแรก*
วิปลาส (Mindbend)
หนังสือแปลชุด เสรีภาพ เล่มที่73:ทะเลกว้าง (Wide Ocean:Discoveries at Sea)
หนังสือแปลชุดเสรีภาพเล่มที่65 ผจญทุ่งกว้าง (Challenge of the Prairie)
ความรื่นรมย์ครั้งสุดท้าย
ลาก่อนเจเนตต์ (Goodbye Janette)
ความรื่นรมย์แห่งชีวิต (The Law of Eternity)
ความทรงจำถึงเลนิน (Memories of Lenin) 3 เล่มครบชุด
โองการนรกเล่ม1-2 และ โอเมนภาคสมบูรณ์ (3เล่มชุด)
นิทาน100ปี
นิทานศรีลังกา
มาร์กาเร็ต เทชเชอร์ สตรีเหล็กไหลของอังกฤษ
ตำรับอาหารประจำวัน
ศิลปะการชิงอำนาจ (Power)
คดีธรรม-คดีโลก
พิศวาสมืด
ท่องเหนือ หนังสือพิเศษสนับสนุนปีการท่องเที่ยวไทย
เองเลียดต้วน (2เล่มชุด)
PRECIOUS Vol.23 1997 *หนังสือโดนน้ำ*
พระเครื่องปริทัศน์ ฉบับที่17
วารสาร ม.ส.ท.ปีที่14 ฉบับที่3 มีนาคม 2530
นักเล่นพระพิเศษ ภาค ล้างตา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเครื่อง ปีที่ 4 ฉบับที่ 46 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2521
ชมรมพระเครื่อง เล่ม 7 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2518
อาจารย์ชื่อดัง เครื่องรางของขลัง เล่ม 16 กันยายน 2517
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ฉบับ มิติอาถรรพ์ อันดับที่2
ลึกลับพิสดาร
Nana Nagazine พ.ศ.2543 โลกาวินาศ เล่ม2 ไทยอยู่รอดด้วยพระบารมี ร.9
นิตยสารเหตุเกิดในแผ่นดิน ฉบับรวมเล่ม10-11
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่21 ฉบับที่3 เดือน ตุลาคม 2523
ศกุนตลา ละครเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
วารสารสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย ปีที่1 ฉบับที่4 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2521
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ เปิดแหล่งอารยธรรมโลกที่อีสาน บ้านเชียง เป็นใคร มาจากไหน
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่6ฉบับที่12 ประจำเดือน ตุลาคม 2528
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่10ฉบับที่9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2532
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่10ฉบับที่10 ประจำเดือน สิงหาคม 2532
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่11ฉบับที่1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2532
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่11ฉบับที่4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2533
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่11ฉบับที่7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2533
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่11ฉบับที่9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2533
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่11ฉบับที่10 ประจำเดือน สิงหาคม 2533
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่11ฉบับที่2 ประจำเดือน ธันวาคม 2532
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่12ฉบับที่4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2534
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่12ฉบับที่5 ประจำเดือน มีนาคม 2534
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่12ฉบับที่9 ประจำเดือน กรกฎาคม 2534
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่13ฉบับที่8 ประจำเดือน มิถุนายน 2535
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่13ฉบับที่12 ประจำเดือน ตุลาคม 2535
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่14ฉบับที่4 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2536
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่15ฉบับที่7 ประจำเดือน พฤษภาคม 2537 พุทธกับไสย ในสังคมไทย
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่15ฉบับที่10 ประจำเดือน สิงหาคม 2537 ลัทธิพิธีเจ้าแม่กวนอิม

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sitemap หมวดหมู่