สองทศวรรษในดงขมิ้น
ก้าวแรกของปรัชญาฝรั่ง
ชัยพฤกษ์ ปีที่15ฉบับที่23
ชัยพฤกษ์ ปีที่11ฉบับที่15
วิทยาสาร ปีที่15ฉบัยที่37
มิตรครู ปีที่9ฉบับที่1
มิตรครู ปีที่9ฉบับที่15
มิตรครู ปีที่12ฉบับที่23
วิทยาสาร ปีที่16ฉบับที่29
วิทยาสาร ปีที่16ฉบับที่9
มิตรครู ปีที่7ฉบับที่16
มิตรครู ปีที่13ฉบับที่4
ดิฉัน ฉบับที่ 763 (15 ธันวาคม 2551)
นิตยสารคุณหญิง ฉบับ รัชดาภิเษกสมโภช เล่มที่ 86 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2514
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 256 มิถุนายน 2549 60ปีครองราชย์,ปากีสถาน,สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
วารสาร กัลยาณมิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2529
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 178 ธันวาคม 2542 เจ็ดสิบสองพรรษารัชกาลที่9
ชุมนุมปาฐกถาและอภิปรายเรื่อง สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่14 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ในหลวงกับประชาชน 45 ปี สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่9 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2511 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่10 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2512 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่11 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2513 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่19 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2521 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่22 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2524 ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่12 ฉบับที่5 เดือน ธันวาคม 2514
หกสิบพรรษามหาราช เอกสารเผยแพร่ความรู้แก่สมาชิก กนช.และประชาชนทั่วไป
นิทรรศการพิเศษ ศิลปภาพเหมือน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บทกวีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เทิดพระเกียรติ ๖๐พรรษา ภูมิพลมหาราช
พระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก (The Story of Mahajanaka)
กษัตริย์ชาวไร่ (Farmer Giles of Hams)-รอชำระเงิน order243059-
ปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน
หนังสือชุดตึกดิน (The House of Earth) ทรัพย์ในดิน,สายโลหิต,บ้านแตก (3เล่มครบชุด)
อมาญาส์
ละครแห่งชีวิต *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
ในเงาพรหม
ผีหัวขาด
ลูกกำพร้า
ยอดนักสืบโคลัมโบ ตอนฆ่าแล้วคุ้ม (Columbo: On The Grassy Knoll)
อันชนกชนนีนี้รักเจ้า (For the Love of Ann) *พิมพ์ครั้งแรก*
ที่นี่รับจ้างฆ่า (The Murder League)
เพื่อนประหลาดบนหลังคา (Karlson on the Roof)
คำสั่งฆ่า / คำสั่งฆ่ามือขวารัสเซีย (Avalanche Express)
แผ่นดินของเรา ( Wind, Sand and Stars)
ป่าสีเลือด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ เมื่อ 6 ตุลาคม 2519
เหตุการณ์ 6 ตุลาในทัศนะนักวิชาการอเมริกัน และ 6 ตุลา บทวิเคราะห์ความรุนแรง
หลัง 6 ตุลา 19 รวมข้อเขียนอันเป็นทรรศนะของ มารุต บุนนาค เล่มหนึ่ง
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 140:20ปี 6 ตุลา 19
บันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 6 ตุลาคม 2519

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่